YEDAŞ CBS Çözümü

YEDAŞ; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerini kapsayan toplam 45.000 km² yüzölçümü üzerinde 5 il 67 ilçe ve 3000 köyde, 1.7m tüketiciye 2.5m nüfusa 24 saat esasına dayalı olarak çalışan enerji sağlayıcısıdır.

1,7 Milyon aboneye sahip elektrik tüketicisi kesintisiz hizmet için CBS’ye nasıl geçiş yapmış ve abone sistemlerine entegre olmuştur?

Abone Adres Sisteminin Güncellenmesi ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması kapsamında abone haritalandırılmasına başlamadan önce abone tarafından yapılan girişlerin UAVT adres veritabanına uyumlu abone girişi yapılabilmesi için yazılımın tasarlanması ile UAVT entegrasyonu otomatik sağlanması hedeflenmiştir. Mevcut altlık verilerin düzenlenmesi ve Cad ortamında yer alan dataların sisteme uygun olarak işlenmesi sağlanmıştır. Tüm bu veri çalışmalarında yer alan adres verilerin belirli eşsiz bir kod üretilerek standart yapıya kavuşturulması, Adres güncellemelerin tamamlanarak IS-U tarafına hazırlanan dataların paylaşımı konusunda SAP ile migrasyonlar yapılarak dataların içeriye aktarımı, bundan sonra ki süreçlerde yer alan canlı entegrasyon kapsamında adres veri girişlerinin EdaBİS üzerinden yapılmasına olanak sağlayan yapı kurularak Değişen/Yeni Mahalle, Değişen/Yeni Cadde Sokak, Değişen/Yeni Bağlantı Nesneleri, anlık olarak SAP’ye aktarımı yapılmıştır. Ve SAP tarafından tüketici verilerin CBS den sorgulanması yapılarak çift taraflı entegrasyona kavuşmuştur.

 

Sonuçlar ve Başarılar

  • Saha operasyonları, sayaç işlemleri, Kesme/Açma , Kaçak, Arıza Bakım onarım igib iş süreçlerinde ki kazanımları elde etmek için GIS- ISU entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe ilk SAP-ISU&GIS Entegrasyonu olma özelliği taşımaktadır.
  • Entegrasyonlar anlık olarak SAP sistemlerine aktarılmaktadır. CBS Master Data olarak adres yapısının oluşturulduğu ve yönetildiği alandır.
  • Abone verileri sadece sözel bir veri olmaktan çıkarak coğrafi konumlarına ulaşılabilir olmuştur.
  • Abonelik işlemlerinde abonenin mutlaka coğrafi olarak işaretlenmesi sağlanarak konumu ve adresi bilinmeyen data oluşumunu engelleyecektir.
  • Planlı ve plansız kesinti bildirim lokasyonlarında yer alacak abonelerin bildirimleri yapılabilmektedir.

 

Öne Çıkan Özellikler

  • İş süreçlerinin sistem ile entegre olarak standartlaşmasının sağlanması,
  • Proje sonunda EPDK’nın istediği formatta manuel müdahaleye gerek kalmadan, tamamen sistem üzerinden alınabilmesi,
  • Müşteri konumlarını ve detay bilgilerinin coğrafi olarak görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanabilmektedir.