Yazılım Yetenekleri

  • Entegrasyonlar
   • SCADA
   • SAP ISU
   • SAP PM
   • SAP CRM – CRM Applications
   • OMS ( Outage Management System)
   • UAVT – MAKS Adres Entegrasyonları
   • WFM (Work Force Management)
   • Araç Takip
   • Enerji Analizörü, OSOS
   • Müşteri Bilgi Sistemi ( MBS), Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
   • ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)
   • TKS (Tedarik Kontrol Süreci)
   • Saha
  • Raporlamalar ve Sorgular
   • EPDK Tablo1-13 Raporların Alınması
   • Abone Tüketim Bilgileri
   • Grafik Bazlı Sorgulamalar
  • Network ve Topoloji Analizleri
   • Alçak gerilim ve Orta Gerilim Analizleri
   • Fider Bazlı Topoloji
   • Box Topoloji
   • Enerji yön tahmini yaparak, elektriğin iletim yönüne göre ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi
   • Anahtarlama ekipmanlarına anlık pozisyon değişimlerinden etkilenen alanların harita üzerinde gösterimi
  • Kısa Devre ve Gerilim Düşüm Hesaplama Analizleri
   • Sistem içerisinde yer alan veriler üzerinde ilgili hesaplamaların yapılarak ilgili raporların kullanıcıya bildirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçların gösterimi harita üzerinde yapılabilmektedir.
  • Kural ve Yetki Bazlı Çalışma
   • Sistem kullanıcıların EdaBİS sistemlerine girişleri esnasında admin tarafından atanan yetkilere göre sorumluluk sahaları belirlenebilmektedir.Katman bazlı yetkilendirme ile coğrafi yetkilendirmesi yapılan datalar üzerinde hangi katman üzerinde ekleme-silme-güncelleme yetkilerine bakarak ilgili kayıtların girişine izin vermektedir.
  • Onay Mekanizması
   • Sistem içerisinde yapılan datasal tüm işlemlerin onay mekanizmalarından geçerek sistem tarafından yetkilendirilen kullanıcı/kullanıcılar tarafından onaylanarak sistemde görüntülenmesi sağlanabilmektedir.
  • İleri Seviye Hata ve Yedek Loglama Algoritmaları
   • Sistemde yapılan her hareketin kaydının tutulması database seviyesinde loglanmaktadır. Herhangi bir problem olması durumunda kayıtların son halinin sistem den çekilerek tekrar aktif edebilecek bir yapı içerisinde tutulmaktadır.