• Entegrasyonlar
  • SCADA
  • SAP ISU
  • SAP PM
  • SAP CRM – CRM Applications
  • OMS ( Outage Management System)
  • UAVT – MAKS Adres Entegrasyonları
  • WFM (Work Force Management)
  • Araç Takip
  • Enerji Analizörü, OSOS
  • Müşteri Bilgi Sistemi ( MBS), Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS),
  • ÇKS(Çiftci Kayıt Sistemi)
  • TKS (Tedarik Kontrol Süreci)
  • Saha

 

 • Raporlamalar ve Sorgular

EPDK Tablo1-13 Raporların Alınması,

Abone Tüketim Bilgileri

Grafik Bazlı Sorgulamalar

 

 • Network ve Topoloji Analizleri

Alçak gerilim ve Orta Gerilim Analizleri,

Fider Bazlı Topoloji,

Box Topoloji,

Enerji yön tahmini yaparak, elektriğin iletim yönüne göre ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi

Anahtarlama ekipmanlarına anlık pozisyon değişimlerinden etkilenen alanların harita üzerinde gösterimi

 

 • Kısa devre ve Gerilim Düşüm Hesaplama Analizleri

Sistem içerisinde yer alan veriler üzerinde ilgili hesaplamaların yapılarak ilgili raporların kullanıcıya bildirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçların gösterimi harita üzerinde yapılabilmektedir.

 

 • Kural ve Yetki Bazlı Çalışma

            Sistem kullanıcıların edabis sistemlerine girişleri esnasında admin tarafından atanan yetkilere göre sorumluluk sahaları belirlenebilmektedir.Katman bazlı yetkilendirme ile coğrafi yetkilendirmesi yapılan datalar üzerinde hangi katman üzerinde ekleme-silme-güncelleme yetkilerine bakarak ilgili kayıtların girişine izin vermektedir.

 

 • Onay Mekanizması

Sistem içerisinde yapılan datasal tüm işlemlerin onay mekanizmalarından geçerek sistem tarafından yetkilendirilen kullanıcı/kullanıcılar tarafından onaylanarak sistemde görüntülenmesi sağlanabilmektedir.

 

 • İleri Seviye Hata ve Yedek Loglama algoritmaları

Sistemde yapılan her hareketin kaydının tutulması database seviyesinde loglanmaktadır.Herhangi bir problem olması durumunda kayıtların son halinin sistem den çekilerek tekrar aktif edebilecek bir yapı içerisinde tutulmaktadır.