Medaş CBS Çözümü ve Sahadan Veri Toplama

MEDAŞ; Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman şehirlerine hizmet veren elektrik sağlayıcısıdır. 2010 Yılından beri Başarsoft ile çalışmaktadır.

MEDAŞ, 2010 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) konusunda Başarsoft ve EdaBİS ile çalışmaya karar vermiştir.
EdaBİS, MEDAŞ ve çözüm ortakları (Yükleniciler, Serbest Mühendisler vb.) tarafından (yaklaşık 1000 kişi) kullanılan elektrik dağıtım şebekesi envanter bilgilerini bulunduran sistemidir.

MEDAŞ bölgesinde bulunan envanterlerin bölge bazlı sayı, uzunluk, güç vb. bilgilerinin raporlanması, EPDK, TEDAŞ, Kamu Kurumları veya birimlerinin taleplerine göre CBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2010 yılından beri birlikte çalışılmaktadır.

Sonuçlar ve Başarılar

  • EdaBİS envanter verileri master data olarak kabul edilerek çeşitli entegrasyonlar yapılmaktadır.
  • CBS dataları saha uygulamaları ile hızlı bir şekilde oluşturulmakta ve güncellenmektedir.
  • Abone sistemleri ile yapılan entegrasyonlar ile CBS de oluşturulmuş bir bina üzerinde çalışma sağlanabilmektedir.
  • Arıza bakım sistemleri ile yapılan entegrasyonlar ile planlı kesintiden etkilenen abone sayıları paylaşılmaktadır.
  • Farklı sistemler ile entegrasyonlar devam etmekte ve planlanmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

Entegrasyonlar ve Bileşenler

Bakım Yönetim Sistemi Entegrasyonu (BYS)

Arıza bakımlarının takibinin yapıldığı sistemdir. Amaç, bakım yapılacak envanterlere (şebeke elemanlarına) EdaBİS sistemini kullanarak erişmektedir. EdaBİS sisteminden coğrafi konumları gönderilen envanterlere Mobil uygulama ve gps yardımıyla sahadan erişilebilmektedir. İlgili bakımlar tamamlandıktan sonra EdaBİS’e tamamlanma bilgileri servis aracılığı ile dönmektedir. EdaBİS’ten gönderilen bu şebeke elemanlarında yeni güncellemeler var ise BYS sistemi tarafından bu güncelleştirme yapılabilmektedir.

Arıza Yönetim Sistemi (AYS)

Bildirimli kesintilerden etkilenen abonelerin buldurulması için geliştirilen sistemdir. Bu sistemle kesintiye uğrayacak aboneye bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Trafodan, Direkten ya da hattan kesinti yaparak etkilenen aboneler listelenir. EdaBİS sisteminde listelenen bu aboneler açılan servis ile AYS sistemine aktarılmaktadır. Aktarılan bu abonelere kesinti olacağı bilgisi gönderilmektedir.

Müşteri Bilgi Sistemi (MBS)

Abonelikler ile ilgili yeni işlem yapacak abonelerin coğrafi olarak hangi binada oturduğu ve bu binanın elektrik bağlantısının olup olmadığı kontrolünün yapıldığı sistemdir. Eğer ilgili bölgede bina ve bu binanın elektrik bağlantısı var ise EdaBİS’te bulunan bina bilgisi alınarak yeni üyelik, üyelik güncelleme ve üyelik ret işlemleri yapılmaktadır. Yok ise ilgili bölgeye coğrafi olarak bina çizilir ve gerekli işlemler yapılır.

Yalın Bilgi Sistemi (YBS)

Enerji taleplerinin tek bir sistemde toplanıp takibinin yapıldığı entegrasyondur. Talep çizimi yapılan hat, trafo ve box coğrafi görüntüsünün aktarımı yapılmaktadır. Gönderilen bu görüntüye göre Enerji talebinin kabulü ya da reddi YBS sisteminde yapılabilmektedir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

Abone Formundan alınan bilgi ile OSOS bağlantısının olduğu bilgisi, bilgi penceresinde gösterilmektedir.

Çağrı Merkezi Entegrasyonu (CallUs Entegrasyonu)

Callus entegrasyonu çağrı merkezi ile Arıza yönetimini yapabilen sistemdir. EdaBİS’ten gönderilen Bildirimli kesintilerden etkilenen aboneler ile mobil uygulama ile sahadan aldığı arızayı Ays sistemine gönderir .

Mobil Kabul Sistemi (MKS)

Girilen yatırım kodu ve proje sayı-tarih değerleriyle eşleşen şebeke elemanların bilgileri servis aracılığı ile döndürülmektedir. MKS sistemine döndürülen bu bilgiler mobil uygulama ile sahada kontrolleri yapılmaktadır. BYS sisteminde olduğu gibi envanter güncellemesi yapılabilmektedir. Fakat yapılan bu güncellemeler EdaBİS’e yansıtılmamaktadır. İkinci aşama olarak sahada güncellenen bu bilgileri EdaBİS’e yansıtmaktır.

Saha Uygulaması

Çevrimdışı çalışan envanterlerinin kural bazlı ve şebekeye uygun şekilde EdaBİS merkez sistemine aktarım ve güncelleme aracıdır. Mobil tabletler üzerinde ve hassas GPS cihazları ile entegre çalışmaktadır.

Saha Kontrol Uygulaması

Toplanan envanterlerin kontrolünün yapılması ve hızlı bir şekilde raporlanmasını sağlayan mobil uygulamadır.