Gdz Elektrik CBS Çözümü ve Sahadan Veri Toplama

Gdz Elektrik, İzmir ve Manisa illerine dağıtım hizmeti vermektedir. 2014 yılında Sahadan veri toplama çalışmalarına başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için sahadan toplanan verilerin sistematik ve akıllı bir şekilde saklanması EdaBİS ile çalışmaya karar vermiştir.

2007 yılından bugüne Başarsoft diğer sistemler ile entegre özel CBS çözümleri geliştirmiştir.

4 aylık süreçte saha işlerine paralel olarak EdaBİS sistemi kurulmuş ve canlıya alınmıştır. Yüklenicinin sahadan nasıl veri toplaması konularında standartlar belirlenmiştir. Sahadan toplanan veriler geliştirilen import uygulaması ile hataları raporlanmakta ve EdaBİS’e alınarak sistem üzerinden üzerinden takip edilebilmektedir. Gdz, EdaBİS CBS verileri üzerinden tüm elektrik envanterini güncellemeye kontrol etmeye başlamış, müşteri bilgi sistemlerini CBS verileri ile entegre etmiştir. 2015 sonu itibariyle Sistem veri tabanı Oracle EXAdata üzerine taşınmıştır. Diğer sistem entegrasyonları için çalışmalar devam etmektedir.

Başarsoft CBS, merkezi bir lokasyondan tüm sistemlere bağlı ve çalışma alanındaki tüm aşamalar ile entegre bir şekilde tasarlanmıştır.

 

 

Sonuçlar ve Başarılar

  • Sahadan gelen verilerin sistematik olarak saklanması ve güncellenmesi sağlanmaktadır.
  • MBS entegrasyonu ile tüm müşteriler harita üzerinde görülebilmekte. Yeni aboneliklerde adres bilgisinin CBS üzerinden alınması sayesinde hatasız müşteri adresi veri tabanı oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca müşterilerin yıllık tüketim değerleri de grafiksel olarak gösterilebilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

  • Kurallı veri toplama ve takibi
  • Sisteme toplu veri importu
  • Hatasız abone adresi oluşturma
  • EPDK raporlarının otomatik oluşturulması