EdaBİS Nedir?

EdaBİS (Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi), kullanıcıların elektrik dağıtım şebekelerini CBS tabanlı topolojik kurallara uygun olarak yönetebilmeleri için iç süreçlerine göre özelleştirilebilen ve dış sistemler ile entegre olabilen bir bilgi sistemidir. EdaBİS; web, masaüstü ve mobil uygulaması ile hizmet vermektedir.

EdaBİS kullanımı ile, elektrik dağıtımından sorumlu şirketler;

  • Şebeke verilerini dinamik coğrafi ve topolojik kurallara uygun olarak yönetebilmekte,
  • İş birimlerine ait süreçleri yazılım üzerinde uyarlayabilmekte,
  • Esnek altyapısı sayesinde dış sistemler ile entegrasyon sağlayabilmekte,
  • Dinamik raporlama ve analiz altyapısı ile şirket içi ve denetleyici kuruluşlara bilgi sunulabilmekte,
  • Merkezi yetkilendirme altyapısı ile yönetilen iş birimlerine özgü modül yapısını sağlayabilmektedir.

Güncel ihtiyaçlara göre yeni modül ve işlevler eklenerek, uygulamanın geliştirilmesine devam edilmektedir.

edabis-icon

EdaBİS Modülleri

Şebeke Envanter Yönetim Modülü

Sahada bulunan şebeke verilerinin CBS ortamında yönetilmesi, verilerin coğrafi ve öznitelik bilgilerinin güncelliğinin sağlanmasına olanak sağlar. Esnek entegrasyon altyapısı sayesinde birçok ortama entegre olunarak veri alışverişi sağlanabilir.

Yatırım Süreç Yönetimi

Proje onay işlemlerinden sonra sahada gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini ve hak edişi yapılacak envanterlere ait bilgilerin sahadan sürekli olarak alınarak takibinin yapılmasına olanak sağlar. Proje için oluşturulan hak ediş verilerinin sistem tarafından otomatik olarak hazırlanması ve kullanıcı kontrolleri sonrasında hak ediş sistemine verinin gönderilmesi sağlanır.

Bakım Yönetim Sistemi

Tüm seviyelerde bakım planlamaları gerçekleştirilebilir ve saha ekiplerine bakım görevleri atanabilir. Sahadan gelen veriler, ofis ortamında doğrundan raporlanabilir. Esnek soru oluşturma altyapısı sayesinde farklı envanterler için farklı bakım soruları oluşturulup cevaplanabilir. Bakım esnasında gerçekleştirilecek çalışmaların takibi amacıyla ambar entegrasyonu ile envanter düşümü ve hak ediş çalışmalarında kullanılacak altlık veri oluşturulabilir.

TSKS ve OMS

Entegre sistemlerden alınan kesinti bildirimleri doğrulanabilir ve gruplanabilir. Gruplanan bildirimler ile kesinti noktası tahmini yapılabilmekte, doğru şebeke unsuru ile kesinti kaydı oluşturulabilmektedir. Kesintilerden etkilenen aboneler için tazminat hesaplamaları ve idarelerden talep edilen kesinti raporları oluşturulabilir. Planlı kesintilerin sisteme işlenmesi ile kesintiden etkilenecek aboneler kesinti öncesi bilgilendirilebilir. Gelişmiş analiz araçları sayesinde haritalı analizler yapılarak, şebeke üzerindeki problemler haritada net bir şekilde görüntülenmektedir.

Sahadan Veri Toplama ve İş Gücü Yönetimi

Sektöre özgü olarak geliştirilen veri toplama uygulaması ile sahadan hassas koordinatlı olarak veri toplanır ve mevcut verilerin güncellenmesi sağlanır. Envanter üzerindeki karekodların, cihaz kamerası üzerinden okutulması sayesinde veri girişi kolaylaştırılır, hata payı ve sahadaki iş yükü azaltılır. Ekiplere iş atama yöntemleri ile sahada bulunan ekipler iş önceliklerine göre yönlendirilebilir. İş önem sırası ve önceliklendirme kriterlerine göre ekip görev listesi sürekli güncel tutulabilir.

Drone Tespit Modülü

Bakım tespit çalışmaları için saha çalışmalarında alternatif olarak kullanılan drone teknolojisi; saha maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. Sahada yapılacak veri giriş işlemi, sahadan toplanan drone fotoğrafları üzerinden ofis ortamında analiz edilir ve EPDK tarafından talep edilen tespit tutanakları sistem üzerinde toplanabilir. Bu sistemde toplanan veriler ile bakım planlarının daha doğru ve sistemli bir şekilde yapılması sağlanır. Sahadan koordinatlı olarak çekimi yapılan fotoğraflar sayesinde hatalı konumdaki envanterlerin doğru konuma taşınması için referans olur.