EdaBİS (Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi)
Nedir?

EdaBİS (Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi), abone bilgi sistemi, çağrı merkezi, scada gibi diğer bilgi sistemi uygulamalarına entegre olabilecek şekilde özel olarak geliştirilmiş bir CBS tabanlı bir altyapı dağıtım bilgi sistemidir.

Sisteme tanımlanmış olan fiderlerin, trafo ve hatların (AG ve OG) beslediği bölgeler harita üzerinde topoloji kurularak izlenebilir. Bu bilgilerle ilgili raporlar alınabilir. (Elektrik Tüketim Raporu-Abone Dağılım Raporu-Fidere Ait Trafolar Raporu-Tematik Tüketim Haritası vb.)

edabis-icon
edabis

SCADA

  • Mevcut şebeke verileri EdaBİS üzerinden SCADA sistemine aktarılır.
  • Değişen şebeke bilgilerinin SCADA sisteminde de güncellenme zorunluluğu olmaz.
  • Veriler SCADA sistemine aktarılmadan önce veri güvenirliğini en üst düzeyde tutmak için çift tarafı kontrollerden geçirilir.
  • Anahtarların SCADA’daki pozisyonlarına göre canlı haritalar üretilir.

Abone Bilgi Sistemi(ABS)

  • EdaBİS, abone bilgilerini, ABS’den alır, ABS’deki veri sürekli canlı görüntülenir.
  • Abone üzerindeki, konum, şebeke değişikliklerinde ABS bilgilendirilir ve abonenin şebeke bilgileri güncellenir.
  • ABS tüm adresleri CBS den alır ve böylece Coğrafi adres veri tabanı oluşur.
  • ABS de tahakkuk etmiş trafo bazında dönemlik tüketim bilgileri trafolardaki sayaçlar ile karşılaştırılır ve kayıp /kaçak için veri sunulur.

Bakım Yönetim Sistemi(BYS)

  • Bakım bölgeleri EdaBİS üzerinden coğrafi olarak belirlenerek, bakım yapılacak şebeke bilgileri BYS’ye gönderilir.
  • Bakım yapılan bölge haritası ve bilgileri WMS,WFS olarak diğer kurumlar ile (belediye, doğalgaz…) paylaşılır.
  • Bakım yapılan bölgelerin anlık durumları BYS tarafından EdaBİS’e iletilir.
  • Bakım durumuna göre EdaBİS Web Uygulamasında tematik harita ile bakım durumu görüntüleyebilir.

cagri-merkezi Çağrı Merkezi

  • Çağrı merkezi uygulamasına, Abone ve Şebeke ile ilgili haritalar sunulur.
  • Çağrı merkezini arayan kullanıcının konumu haritadan tespit edilir.
  • Enerji bölgesi fonksiyonları çağrı merkezi ile doğrudan paylaşılır.

EdaBİS CBS WEB Arayüzü

  • MapXtreme SDK kullanılarak TMS yapısında geliştirilmiştir.
  • Uzak kullanıcıların merkezi veritabanına bağlanabilmesi ve çalışabilmesi için tasarlanmıştır.
  • Herhangi bir kuruluma gerek kalmadan ve tarayıcıya herhangi bir eklenti kurmadan; kullanıcılar, tüm güncel tarayıcılar ile internete veya internete bağlı bir bilgisayardan kullanıcı adı ve şifreleriyle uygulamaya bağlanabilirler.
  • Kullanıcı kendi çalışma dosyasını istediği şekilde özelleştirebilir, kaydedebilir. Değişiklikler sadece o kullanıcıyı etkiler. Sisteme bir sonraki girişte önceki değişiklikler korunur.
  • Kullanıcılar yetkilerine göre elektriksel nesneler üzerinde ekleme, silme ve güncelleme yapabilirler.
edabis--arayuz

EdaBİS Saha

  • EdaBİS İşletim yazılımın tablet bilgisayar kullanan saha ekipleri için geliştirilmiş versiyonudur.
  • Bluetooth veya WiFi ile harici GPS ile bağlantı yapabilir.
  • Dâhili veya harici GPS ile koordinat alabilir ve yeni eklenecek envanteri sisteme kaydedebilir.
  • Yönetici tarafından işlem yapılabilecek alanlar sınırlandırılabilir.
  • Offline çalışabilme özelliği vardır. Bağlantı sağlandığı taktirde mevcut değişimler sisteme aktarılabilir.

EdaBİS Arıza

  • Daha önce girilen arızalar görüntülenebilir ve bu arızalarda düzenleme/güncelleme yapılabilir.
  • Arızanın sisteme girildiği tarih baz alınarak arızayla ilgili günlük/saatlik/dakikalık bilgiler verilebilir.
  • Arızadan etkilenen birimler rapor olarak sunulabilir.
  • Enerji sürekliliği ve kalitesi raporları alınabilir.