Dicle EDAŞ CBS Çözümü ve Sahadan Veri Toplama

Dicle Elektrik Dağıtım 2005 yılında kurulmuş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt illerine hizmet veren Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki enerji sağlayıcısıdır.

Yüksek kaçak oranına sahip Dicle Elektrik Dağıtım, kaçak oranını nasıl kontrol altına aldı?

Başarsoft ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım’ın elinde bulunan CBS verilerini düzenlemiş ve kategorilendirmiştir. Ayrıca bu verileri ayrıntılı bir şekilde kullanılabilmesi için mekansal veritabanına yerleştirmiştir.

EdaBİS ile DEDAŞ, CBS verileri üzerinden tüm elektrik envanterini kontrol etmeye başlamış ve kayıp-kaçak analizleri için otomatik sayaç okuma sistemlerini CBS verileri ile entegre etmiştir.

Sonuçlar ve Başarılar

  • OSOS cihazları ASOP pano veya çoklu panolarda uygulanmaktadır, günlük olarak 1 kez veri alınmaktadır. Bina sayaçlarının aynı yerde olduğu, toplayıcı sayaç diğer sayaçlarla haberleşmelidir ve günlük olarak bunlar alınabilir. Elde edilen veriler ekranda gösterildiği şekilde uygun tematik haritalar hazırlanabilmektedir.
  • Elektrik kayıp kaçak analizleri artık kolayca yapılabilmektedir.
  • Veri güvenliği maksimum düzeydedir.
  • Enerjisi kesik bölgeler tespit edilebilir veya kaçak ihbarı alınabilmektedir, bu ihbarlara yönelik iş emirleri oluşturulmaktadır. Harita üzerinde farklı olarak görüntüleme yapılabilmektedir.
  • OSOS noktasından bilgi alındığında genel bilgileri ve teçhizat bilgileri, adres, endeks, detay ve 12 aylık tüketim geçmişleri alınabilmektedir.
  • Sayaca müdahale zamanı buna göre harita üzerinde alarm olarak görüntüleme yapılabilmesine olanak sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • Alarm sayfaları
  • Kesinti sayfası
  • Modem erişim sinyali gelmeyen OSOS’ların gösterimi
  • Erişimi yapılan, ancak okuma yapılamayan OSOS’ların gösterimi