Aras Elektrik CBS Çözümü ve Sahadan Veri Toplama

Aras elektrik Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerine dağıtım hizmeti vermektedir. 2014 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Sahadan veri toplanması konusunda Başarsoft ve Edabis ile çalışmaya karar vermiştir.

2 senelik sahadan veri toplama süreçlerinde Başarsoft ekipleri Aras bölgesinde Sahadan veri toplama çalışmaları yapmıştır. İlk 4 aylık süreçte saha işlerine paralel olarak Edabis sistemi kurulmuş ve canlıya alınmıştır. Edabis Saha uygulaması ile sahadan toplanan veriler günlük olarak EDABİS üzerinden takip edilebilmektedir. Aras, Edaş CBS verileri üzerinden tüm elektrik envanterini kontrol etmeye başlamış ve otomatik sayaç okuma ve Müşteri bilgi sistemlerini CBS verileri ile entegre etmiştir. Diğer sistem entegrasyonları için çalışmalar devam etmektedir.

Sonuçlar ve Başarılar

Saha çalışmalarının günlük olarak takibi sağlanmaktadır.

Osos sistemiyle entegrasyon sayesinde osos veriler günlük olarak bunlar alınabilir, Alınan bilgiler ve Osos sayaçları Harita üzerinde gösterilmekte ve elde edilen veriler ekranda gösterildiği şekilde uygun tematikler hazırlanabilmektedir.

Veri güvenilirliği maksimum düzeye çekilmiştir.

OSOS noktasından bilgi alındığında genel bilgileri ve teçhizat bilgileri, adres, endeks, detay ve 12 aylık tüketim geçmişleri alınabilmektedir.

Sayaca müdahale zamanı buna göre harita üzerinde alarm olarak görüntüleme yapılabilmesine olanak sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • Günlük veri toplama takibi.
  • Hatasız Abone adresi oluştur.
  • Alarm Sayfaları
  • Kesinti Sayfası
  • Modem erişim sinayali gelmeyen Ososların Gösterimi
  • Erişimi Yapılan Fakat Okuma Yapılamayan Ososların Gösterim

MBS entegrasyonu ile Tüm müşteriler harita üzerinde görülebilmekte. Yeni aboneliklerde adres bilgisinin CBS üzerinden alınması sayesinde hatasız müşteri adresi veri tabanı oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca müşterilerin Yıllık tüketim değerleri de grafiksel olarak gösterilebilmektedir.