Akedaş CBS Çözümü

AKEDAŞ Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine dağıtım hizmeti vermektedir. 2012 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) konusunda Başarsoft ve Edabis ile çalışmaya karar vermiştir.

Akedaşın mevcut verileri işlenerek Sorgulanabilir hale getirilerek Edabis üzerine eklenmiştir. İlk 4 aylık süreçte saha işlerine paralel olarak Edabis sistemi kurulmuş ve canlıya alınmıştır. Akedaş EDABİS CBS verileri üzerinden tüm elektrik envanterini güncellemeye kontrol etmeye başlamış, Müşteri bilgi sistemlerini CBS verileri ile entegre etmiştir. Sistemde Mahalle, cadde sokak ve bina seviyesinde UAVT entegrasyonu yapılmıştır. Veriler Scadanın kullanacağı şekilde düzenlenerek OG seviyesi ve AG fider çıkışları ile abone bağlantılarına ulaşabilecek yapıda SCADA entegrasyonu sağlanmıştır. Sistemde SAP IS-U entegrasyonu sağlanarak dağıtım şirketleri arasında bu entegrasyou gerçekleştirebilen birkaç firmadan birisi olma özelliğini barındırmaktadır. SAP PM ve OMS entegrasyon çalışmaları ise 2016 Mayıs ayında canlıya alınması planlanmaktadır.
TKS(Tedarik Kalite Sürekliliği) – CRM tarafından oluşturulan arıza ihbarlarının iş emirlerine dönüştürülerek bu ihbara ait CBS tarafında kesintiden etkilenen abone sayıları, kesinti sıklıkları ve süreleri ile ilgili olarak EPDK raporlarının oluşturulmasına olanak sağlayan sistem geliştirilmiştir.
Diğer sistem entegrasyonları için çalışmalar devam etmektedir.

 

Sonuçlar ve Başarılar
Abonelerin oluşturulduğu ve yönetildiği SAP IS-U entegrasyonu kapsamında master data sağlayıcısı CBS olmuştur.Abonelik işlemlerinde abonenin mutlaka coğrafi olarak işaretlenmesi sağlanarak konumu ve adresi bilinmeyen data oluşumunu engellenmiştir.
Yapılan uçtan uca entegrasyonlar sayesinde ise kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek yapının oluşturulması sağlanmıştır. Sistemin özellikle “Scada”, “SAP”,”CRM” için tasarlanmış şebeke,adres ve bakım modüllerine data sağlayacak yapının hazır olması daha etkin ve karar mekanizmalarına olumlu katkı sağlamaktadır. CRM den gelen çağrı kayıtlarının, GIS master datasını kullanan Scada ve OMS(Kesinti Yönetim Sistemi) sistemleri ile bu kayıtların gruplandırılması arıza veya bakım yapılacak envanterin seçilmesi, ilgili iş emirlerinin SAP tarafında oluşturulmasına,arıza sorunlarının çözümü için kullanılan malzemelerin, işçilik giderlerinin görüntülenmesi sağlanabilir. İlgili yazılımlar ile kurumun yasal mevzuatlara uygun raporların çıktısı çok kolay bir şekilde alınabilmektedir.
Tüm bu çözümlerin kullanılabiliyor olması zaman ve finansal maliyetlerin en aza indirmesini sağlamaktadır. Entegrasyonlar ile otomatize edilen sistemler sayesinde müşteri memnuniyetinde olumlu artışlar, kesintilerin yönetilmesi ve yasal sorumlukların yerine getirilmesi için hızlı karar verme mekanizmalarını desteklemektedir.

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini içeren Scada ile çift taraflı entegrasyon süreçleri başlatılmıştır, bu entegrasyon kapsamında Scada dan gelen anahtar pozisyonların tek bir elden yönetilmesine, elde edilen bu verilere göre otomatik olarak kesintiden etkilenen müşterilerin bulunmasına, ilgili iş emirlerin oluşturulmasından, CBS üzerinde enerji akış simülasyonların gerçekleştirilmesine kadar çok geniş alanda yönetimsel kararlılık ve bilgi sağlayacaktır.

Öne Çıkan Özellikler

  1. UAVT entegrasyonu ile hatasız adres verisi
  2. GIS-SCADA entegrasyonu sahiptir.
  3. SAP IS-U Entegrasyonu
  4. SAP PM Entegrasyonu
  5. GIS-OMS Entegrasyonu
  6. TKS(Tedarik Kalitesi Sürekliliği)
  7. EPDK raporları