Slider

Edabis (Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi)

Edabis (Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi), abone bilgi sistemi, çağrı merkezi, scada gibi diğer bilgi sistemi uygulamalarına entegre olabilecek şekilde özel olarak geliştirilmiş bir CBS tabanlı bir altyapı dağıtım bilgi sistemidir.

Sisteme tanımlanmış olan fiderlerin, trafo ve hatların (AG ve OG) beslediği bölgeler harita üzerinde topoloji kurularak izlenebilir. Bu bilgilerle ilgili raporlar alınabilir. (Elektrik Tüketim Raporu-Abone Dağılım Raporu-Fidere Ait Trafolar Raporu-Tematik Tüketim Haritası vb.)

Edabis hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Edabis Masaüstü

Tüm çizim ve raporlama özelliklerini içeren geniş kapsamlı Edabis yazılımdır.

Edabis Saha

EDABİS İşletim yazılımın tablet bilgisayar kullanan saha ekipleri için geliştirilmiş versiyonudur.

Entegrasyonlar

EDABİS  yazılımı, coğrafi veri altlığını diğer SCADA, SAP-PM IUS gibi uygulamalar ile entegre olarak kullanmayı sağlar.

Edabis Web

Bilgisayarlara herhangi bir kurulum gerektirmeden internet ya da intranet ortamında kullanılabilen web uygulamasıdır.

EDABİS Kullananlar

ADM Ref